Rusza rządowy projekt „Zdrowe Życie” poświęcony profilaktyce zdrowotnej

 2 minuty

zdrowe-zycie

„Poziom udziału Polaków w badaniach przesiewowych wynosi zaledwie 30 proc. Poprzez projekt >>Zdrowe Życie<< chcemy pokazać, jak ogromną inwestycją w swoje zdrowie jest profilaktyka” – mówił podczas inauguracji projektu Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Świadomość profilaktyki zdrowotnej

Zainaugurowany 3 czerwca br. projekt „Zdrowe Życie” został przygotowany wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Grupa PZU. Honorowym patronatem objęła go Para Prezydencka. Program zakłada m.in. bezpłatne specjalistyczne badania i konsultacje w Mobilnych Strefach Zdrowia, edukację zdrowotną oraz promocję programów profilaktycznych.

„Obserwacja sytuacji zdrowotnej Polaków pokazała, że potrzebne są zmiany w polityce zdrowotnej państwa. Konieczne jest promowanie badań profilaktycznych” – mówił minister Adam Niedzielski. „Musimy odejść od utożsamiania zdrowia wyłącznie z medycyną naprawczą, a położyć nacisk na zmianę postaw społeczeństwa.”

Połowa zgonów z powodu czynników, na które mamy wpływ

Z raportu GUS wynika, że badania profilaktyczne wykonuje mniej niż połowa Polaków. Z badań przesiewowych korzysta zaledwie ok. 30 proc. Tymczasem aż 60 proc. zgonów u osób poniżej 75. r.ż. można byłoby uniknąć dzięki działaniom profilaktycznym z obszaru zdrowia publicznego (40 proc.) oraz wczesnej diagnostyki i leczenia (20 proc.).

„Blisko połowa zgonów Polaków spowodowana jest czynnikami ryzyka, na które mamy wpływ” – przekonywał Adam Niedzielski. „Aby działania profilaktyczne były skuteczne, a informacje o nich trafiły do obywateli, konieczne są kampanie informacyjne i edukacyjne na rzecz profilaktyki i kształtowania postaw prozdrowotnych.”

Mobilne Strefy Zdrowia w 9 miastach w Polsce

Projekt „Zdrowe Życie” ma przekonać Polaków do regularnych badań. Po inauguracji akcji w Warszawie Mobilna Strefa Zdrowia ruszy w Polskę. W wybrane weekendy latem i jesienią w dziewięciu miastach Polski będzie można bezpłatnie zrobić specjalistyczne badania – zmierzyć poziom cukru, ciśnienie krwi, wykonać mammografię, USG płuc, spirometrię czy EKG.

źródło: Gov.pl