RPO: kiedy się doczekamy ustawy o testach genetycznych?

 2 minuty

źródło: RPO

Obecnie badania genetyczne wykorzystywane są coraz powszechniej m.in. w systemie ochrony zdrowia, jak i w działalności Policji, czy wojska. Dlatego też konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie ustawowych gwarancji służących zapewnieniu właściwej ochrony godności, zdrowia, życia, prywatności oraz autonomii informacyjnej i decyzyjnej jednostki przy przeprowadzaniu tego rodzaju badań.

Rzecznik wielokrotnie podkreślał, że niewłaściwe przetwarzanie danych o stanie zdrowia, w tym informacji genetycznej, może doprowadzić do poważnych naruszeń praw i wolności. RPO zauważa również, że brak regulacji prawnych stanowi pole do nadużyć podmiotów działających na rynku międzynarodowym wyłudzających dane wrażliwe. Ponadto, wykorzystanie informacji genetycznej może się wiązać z ryzykiem dyskryminacji ze względu na cechy genetyczne.

Rzecznik zwraca się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań legislacyjnych o charakterze ponadresortowym, zmierzających do stworzenia ustawowych ram prawnych w zakresie wykonywania testów genetycznych, które będą mieć na celu ochronę praw obywatelskich.