Resort Zdrowia publikuje zmiany w rozporządzeniu dotyczącym wystawiania recept

 1 minuta

źródło: Rynekzdrowia.pl

Nowe rozporządzenie w § 4 przewiduje, że „dane określone w art. 96a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, zamieszczane na recepcie wystawianej w postaci papierowej, nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.”

Natomiast, jak donosi Rynekzdrowia.pl, § 5 w ust. 1. zmienionego rozporządzenia brzmi: „W przypadku recept w postaci papierowej, na których przepisano co najmniej jeden produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu ustawy o refundacji lub co najmniej jeden produkt leczniczy o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nadaje unikalny numer identyfikujący receptę.”

Treść rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.