Resort publikuje projekt majowej listy refundacyjnej

 2 minuty

źródło: Mz.gov.pl

W porównaniu do XXXII obwieszczenia obowiązującego od 1 marca br., projekt XXXIII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

1. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 74 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN), w tym:
a) 44 produkty lecznicze (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
b) 9 wyrobów medycznych (unikalny kod EAN) w ramach listy aptecznej,
c) 6 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
d) 15 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych.

2. Dla 113 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label;

3. Dla 83 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu, w tym dla 69 produktów w ramach listy aptecznej (od 1260,90 zł do 0,02 zł);

4. Dla 4 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu;

5. Dla 483 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 202,23 zł do 1 gr);

6. Dla 470 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 1323,95 zł – znaczny wzrost dopłat pacjenta jest związany ze zmianą podstawy limitu finansowania w grupie limitowej w rezultacie objęcia refundacją I odpowiednika);

7. Dla 708 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 1340,50 zł do 1 gr);

8. Dla 174 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 1659,69 zł);

9. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, lub odmową refundacji na kolejny okres w XXXIII obwieszczeniu nie znajdzie się 21 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Szczegóły projektu znajdą Państwo TUTAJ.