Resort nie przewiduje ograniczenia obowiązku dyżurowania aptek

 2 minuty

źródło: Rynekaptek.pl

Wiceminister, odpowiadając na interpelację poselską, przypomina, że zgodnie z regulacjami określonymi w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne pełnienie dyżurów całodobowych, nocnych i podczas dni wolnych od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych i do kierownika apteki należy takie zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować. Zgodnie z tym prawem, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

„Nałożenie obowiązku przestrzegania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych jest podyktowane ważnym interesem społecznym. Uchwały Rad Powiatów w przedmiotowym zakresie uwzględniają potrzeby lokalnej ludności polegające na możliwości jak najlepszego i najszybszego dostępu do niezbędnej pomocy farmaceutycznej” – dodaje wiceminister.

Ponieważ farmaceuci często podnoszą argument nieopłacalności takich dyżurów, urzędnik odpowiada: „Mała intratność uzyskiwana przez apteki w porze nocnej nie może być wystarczającym argumentem przemawiającym za brakiem potrzeby dostępności do aptek o tej porze. Sytuacji wymagającej dostępu do oferowanych przez apteki towarów nie da się odpowiednio wcześniej przewidzieć i może ona wystąpić w każdym czasie. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia również sama treść przepisu art. 96 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, w którym mowa jest o uprawnieniu farmaceuty zatrudnionego w aptece do wydania w sytuacji losowej, nadzwyczajnej, produktu zastrzeżonego do wydania na podstawie recepty, gdy będzie to konieczne dla ratowania życia ludzkiego.”