Resort przejął nadzór nad pilotażem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

 3 minuty

zdrowie-psychiczne

Ministerstwo Zdrowia przejęło nadzór nad programem pilotażowym Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – donosi serwis Pulsmedycyny.pl. Resort argumentuje to skalą pilotażu, który obecnie obejmuje opieką ponad 13 mln dorosłych obywateli.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa katalog działań, które mają być podejmowane przez administrację publiczną, aby zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksową opiekę zdrowotną.

Nadzór i kontrolę nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego pełniło Biuro ds. Pilotażu NPOZP. W piśmie z 22 lutego 2024 r. resort zdrowia wskazuje, że zadania dotyczące kontroli nad programem pilotażowym będą obecnie w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Pytane o powody decyzji, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego obejmuje opieką ponad 13 mln dorosłych obywateli. „Ze względu na skalę pilotażu jego dalsza realizacja musi być nadzorowana bezpośrednio przez Ministerstwo Zdrowia” – podkreślił resort.

MZ zwróciło się też w piśmie do Biura ds. Pilotażu NPOZP o przekazanie dokumentów wypracowanych dotychczas w ramach prowadzonego biura. Chodzi w szczególności o dokumenty, wskazujące „kryteria oceny podmiotów chętnych do udziału w programie pilotażowym, ostatniej przygotowanej oceny podmiotów wraz z rekomendacjami w zakresie rozszerzenia pilotażu, danych teleadresowych podmiotów realizujących pilotaż, aktualnej liczby podmiotów wraz z informacją o obszarach oraz populacji objętej opieką oraz wszelkich informacji w wersji edytowalnej wykorzystanych do prowadzenia strony internetowej dotyczącej pilotażu”.

Cel programu

Obecny Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego obejmuje lata 2023-2030. Ustanawiając program zauważono, że do wzrostu rozpowszechnienia problemów psychicznych przyczyniła się epidemia COVID-19 i konieczność czasowego wprowadzenia ograniczeń z nią związanych. Kolejnym wyzwaniem są negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, wynikające z wojny toczącej się w Ukrainie oraz konieczność zapewnienia właściwego wsparcia dla osób dotkniętych tym konfliktem.

Statystycznie w Polsce co czwarta osoba miała lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym – podkreślono. Zapewnienie dostępu do środowiskowych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej może przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia populacji dotkniętej zaburzeniami psychicznymi oraz zwiększyć skuteczność leczenia.

źródło: Pulsmedycyny.pl