Przychodnie dostaną dodatki za pacjentów z chorobą przewlekłą i wielochorobowością

 2 minuty

lekarz-komputer

Poradnie POZ otrzymają specjalny dodatek dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą przewlekłą i pacjentów z wielochorobowością – donosi serwis Politykazdrowotna.com. Nowe stawki ustalono także dla wybranych badań i porad w ramach opieki koordynowanej POZ.

Podstawa prawna

Chodzi o najnowsze zarządzenie prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Wynika ono z aktualizacji przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyceny świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej. Jednocześnie podniesiono o 6,49% wysokość stawek dodatku kwotowego w przypadku objęcia przez świadczeniodawcę opieką świadczeniobiorców chorych przewlekle – podaje NFZ.

Wzrost wycen świadczeń w POZ

Wyższe wyceny dotyczą m.in. spirometrii, konsultacji pacjenta z lekarzem specjalistą, konsultacji dietetycznej czy porad kompleksowej i edukacyjnej. Dodatek za wielochorobowość to dodatek kwotowy za każdego pacjenta, u którego została zdiagnozowana choroba przewlekła, np. nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca.

Dodatek dla POZ za wielochorobowość pacjenta

Dodatek przysługuje za każdą grupę chorobową z zakresu diabetologii, kardiologii, endokrynologii i pulmunologii. Jego finansowanie zależy od liczby chorób przewlekłych, z którymi zmaga się pacjent.

Za pacjenta z chorobą przewlekłą z jednej grupy lekarz POZ otrzyma dodatkowo ponad 18,10 zł; za pacjenta z chorobami przewlekłymi z dwóch grup 30,17 zł; za pacjenta z chorobami przewlekłymi z trzech grup – 39,22 zł, a za pacjenta z chorobami przewlekłymi z czterech grup – 45,26 zł.

źródło: Politykazdrowotna.com