Przeszło 2 mld zł więcej w budżecie NFZ na 2024 r.

 2 minuty

komisja-ue-koniec-finansowania-covid wsparcie UE

NFZ zwiększył budżet na 2024 rok o 2,23 mld zł. Zarządzenie w tej sprawie zostało opublikowane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w poniedziałek 4 marca br. – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Uwolnienie środków z funduszu zapasowego

Zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia jest następstwem zapowiedzi Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny.

„Poleciłam NFZ wypłacenie 2 miliardów złotych tym jednostkom, które oferują wysokiej jakości usługi i cieszą się zaufaniem pacjentów. Doceniam ich pracę” – ogłosiła pod koniec lutego Izabela Leszczyna.

„Uwolnienie środków z funduszu zapasowego pozwoli na sfinansowanie świadczeń wykonanych ponad wartość wynikającą z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Chodzi m.in. o leczenie szpitalne, programy lekowe, chemioterapię, rehabilitację leczniczą oraz świadczenia ambulatoryjne” – informuje Centrala NFZ.

Uzasadnienie projektu

Przedmiotowa zmiana planu finansowego ma na celu zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 2 237 597 tys. zł niezbędnych na sfinansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w 2023 r. ponad limit wynikający z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w limitowanych i nielimitowanych zakresach świadczeń. Źródłem finansowania jest fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z informacją przekazaną przez resort zdrowia, łączna wartość świadczeń szpitalnych udzielonych ponad limit wynikający z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2023 roku wyniosła ponad 2,72 mld zł.

źródło: Politykazdrowotna.com