Przesyłanie zestawień refundacyjnych możliwe w formie elektronicznej

 2 minuty

farmaceutka i farmaceuta

źródło: Rynekaptek.pl

NFZ informuje, że w związku ze zmianami w systemie informatycznym, polegającymi na wprowadzeniu nowych funkcji i udogodnień dla aptek/punktów aptecznych, które są kolejnym etapem prac związanych z możliwością przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej, umożliwia się przesyłanie zestawienia zbiorczego za pomocą SZOI (od dnia 17 lutego 2020 r.) lub Portalu Świadczeniodawcy (od dnia 25 lutego 2020 r.).

Uzgodnione zestawienie zbiorcze/korekta uzgodnionego zestawienia zbiorczego, tj. załącznik Nr 3 wzorów komunikatów elektronicznych (wersja 2.5 i kolejne) obowiązujący od kwietnia 2018 r., można podpisać przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub ePUAP oraz przekazać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. W przypadku składania wielu podpisów kwalifikowanych na jednym dokumencie należy potwierdzić u dostawcy podpisu możliwość równoległego i prawidłowego podpisywania dokumentu.

Jak informuje Rynekaptek.pl, Fundusz podaje, że zatwierdzanie uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej będzie procedowane po przekazaniu skanów dokumentów wynikających z § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept i pozytywnej weryfikacji dokumentu przez operatora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych apteki przekazują do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu uzgodnione zestawienie zbiorcze w postaci papierowej lub elektronicznej, stanowiące podstawę refundacji.