Prezydent podpisał ustawę utrzymującą stawki VAT na poziomie 8% i 23% w 2023 r.

 2 minuty

komisja-ue-koniec-finansowania-covid wsparcie UE

Prezydent podpisał ustawę, która zakłada utrzymanie podwyższonych stawek podatku od towarów i usług (VAT) na poziomie 8 proc. i 23 proc. w 2023 r. z uwagi na planowany wzrost wydatków na obronność – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Wyższe stawki VAT zostają

Przepis dotyczący utrzymania podwyższonych stawek VAT znajduje się w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym (CIT) i innych ustaw, która nowelizuje również ustawę o podatku od towarów i usług. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług polegają na: […] przedłużeniu obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych w wysokościach odpowiednio 23 proc., 8 proc., 7 proc. oraz 4 proc., zarówno w odniesieniu do roku 2023, jak również w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w ustawie o obronie Ojczyzny, określonych na ten rok w ustawie budżetowej oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, jest wyższa niż 3 proc. wartości produktu krajowego brutto – czytamy w komunikacie.

VAT a obronność

Nowelizacja zakłada kontynuację stosowania podwyższonych o 1 pkt proc. stawek podatku od towarów i usług w 2023 r. z uwagi na planowany skokowy wzrost wydatków na obronność.

Wprowadzane tą nowelą zmiany w ustawie o VAT zakładają ustanowienie od 2024 r. mechanizmu, w oparciu o który przedłużony zostanie okres obowiązywania podwyższonych o 1 pkt proc. stawek VAT. Mechanizm ten ma być skorelowany z poziomem wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych (jeżeli przekroczą 3 proc. PKB mechanizm zostanie utrzymany).

Podwyższone o 1 pkt proc. stawki podatku VAT mają być stosowane w oparciu o nowy mechanizm począwszy od 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma precyzyjnie zdefiniowanych w projekcie wydatków na obronność będzie wyższa niż 3% wartości PKB.

źródło: Politykazdrowotna.com