Polacy wydają coraz więcej na leki na receptę

 2 minuty

kowal-nams

Z danych GUS wynika, że pacjenci z własnych środków wydali na leki na receptę w 2022 r. 13,3 mld zł, prawie o 2 mld zł więcej niż w poprzednim roku. Za to wartość refundacji wzrosła w 2022 r. w stosunku do poprzedniego roku zaledwie o 0,5 mld zł – wylicza Pulsmedycyny.pl.

Ile na leki wydaje statystyczny Polak?

  • Jak informuje GUS, w roku 2022 wartość sprzedaży wszystkich leków na receptę wyniosła 21,9 mld zł (o 2,2 mld zł więcej niż w 2021 r.). Natomiast wartość refundacji to 8,6 mld zł (o 0,5 mld zł więcej niż w 2021 r.), a pacjenci z własnych środków wydali na leki na receptę 13,3 mld zł (o 1,7 mld zł więcej niż w 2021 r.). W 2022 r. refundacja stanowiła 39,3 proc. wartości leków sprzedanych na receptę (w 2021 r. – 41,2 proc.).
  • W 2022 r. wartość sprzedanych leków na receptę w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wyniosła 579 zł (o 61 zł więcej niż w 2021 r.), z czego dopłata przez pacjenta wyniosła 352 zł (o 48 zł więcej niż w 2021 r.) a refundacja 227,00 zł (o 13 zł więcej niż w 2021 r.).
  • Największą wartością sprzedanych leków na jednego mieszkańca charakteryzuje się województwo łódzkie (655 zł), a najmniejszą – podkarpackie (495 zł). Najwięcej przeciętnie do leków na receptę dopłacił mieszkaniec województwa łódzkiego (393 zł), a najmniej – mieszkaniec województwa podkarpackiego (301 zł). Największą wartością refundacji w przeliczeniu na jednego mieszkańca charakteryzuje się województwo łódzkie (262 zł), a najmniejszą województwo podkarpackie (194 zł).
  • Największy udział w wartości sprzedanych leków w 2022 r. miały leki związane z układem sercowo-naczyniowym (20,9 proc.), przewodem pokarmowym i metabolizmem (17,5 proc.) oraz ośrodkowym układem nerwowym (14,9 proc.).

źródło: Pulsmedycyny.pl