Pierwszy taki stymulator w Polsce

 2 minuty

źródło: Medexpress.pl

CCM (cardiac contractility modulation), tj. stymulacja poprawiająca kurczliwość mięśnia sercowego, to innowacyjna metoda leczenia pacjentów chorych na przewlekłą niewydolność serca. Terapia ta sprawdza się najlepiej  u pacjentów, u których wydajność pompowania serca nie spadła poniżej 25%. Metoda działania urządzenia opiera się na nowatorskiej koncepcji poprawiania kurczliwości serca. W tej technologii do serca za pomocą elektrod wysyłane są impulsy elektryczne, które zamiast powodować dodatkowy skurcz serca, zwiększają jego siłę, a tym samym wydajność pompowania krwi przez serce.

Pierwszym w Polsce pacjentem, któremu wszczepiony został stymulatora CCM Optimizer Smart, był 54-letni mężczyzna, który cierpi na niewydolność serca i przewlekłą chorobę niedokrwienną serca. Jest m.in. po zawale mięśnia sercowego i wszczepieniu tzw. kardiowertera-defibrylatora. „Brak zadowalającej poprawy w przebiegu leczenia farmakologicznego oraz choroby współtowarzyszące sprawiły, że pacjent został zakwalifikowany do implantacji układu CCM” – tłumaczy dr Dariusz Jagielski, Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, członek Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zabieg implantacji przebiegł prawidłowo, w tej chwili możemy powiedzieć, że pacjent czuje się dobrze.”

Według danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) na niewydolność serca cierpi w Polsce od 600 do 700 tys. osób, a wydatki związane z postępowaniem w tym schorzeniu pochłaniają ok. 1,73 mld złotych rocznie.