OIA Katowice: farmaceuta wystawiający recepty musi być członkiem izby aptekarskiej

 2 minuty

farmaceuci w aptece

źródło: Katowice.oia.pl / Rynekaptek.pl

Mowa o zmianie art. 96 ustawy Prawo farmaceutyczne: „Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta.”

Z kolei art. 95b brzmi:

3. Recepta dla:
1) osoby wystawiającej, zwana dalej receptą pro auctore,
2) małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej, zwana dalej receptą pro familia
– jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej.

„Ta drobna zmiana ma w istocie rewolucyjne znaczenie dla wykonywania zawodu farmaceuty, ale rodzi też pytania związane z korzystaniem z uprawnienia do wypisywania recept pro auctore i pro familia, a przynależnością do Izby Aptekarskiej – zauważa prawnik Śląskiej OIA. „Ponieważ ustawodawca jest racjonalny nowelizując ustawę art. 96 ust. 4 ustawy Pf w taki sposób, że do istniejącego tekstu dodał tylko następne dodatkowe uprawnienie dla farmaceutów należy przyjąć, że nie miał (ustawodawca) na uwadze kreowania nowego przepisu lub nowego uprawnienia, a tylko poszerzenie katalogu już istniejących np.: recept farmaceutycznych” – dodaje.

Poza sporem pozostaje, że wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego. W tym kontekście uprawnienia do wystawiania recept pro auctore i pro familia jest wykonywaniem zawodu farmaceuty, tak samo jak czynności wymienione przykładowo w art. 2a ustawy o izbach aptekarskich. „Jest to forma (część) sprawowania opieki farmaceutycznej” – uważa mec. Krystian Szulc.

„Jeżeli wystawienie recept pro auctore i pro familia jest formą wykonywania zawodu farmaceuty, to bezspornym jest, że każdy farmaceuta wypisujący recepty pro auctore i pro familia jest farmaceutą wykonującym zawód i na podstawie art. 15. ust 2 musi być członkiem izby aptekarskiej” – ocenia prawnik, dodając: „Co za tym idzie, ma obowiązek opłacania składki członkowskiej zgodnie z uchwałą danej Rady Aptekarskiej.”

Pełną treść opinii prawnej Śląskiej OIA znajdą Państwo TUTAJ.