Od dziś zmiany w obostrzeniach covidowych

 3 minuty

zajecia ze studentami

Unijny certyfikat COVID lub zwolnienie z kwarantanny w Polsce może uzyskać osoba, która została poza Polską zaszczepiona przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej – przewiduje nowela rozporządzenia covidowego obowiązująca od wtorku 19 października br., o której przypomina serwis Politykazdrowotna.com. Wprowadzono też zmiany dotyczące noszenia maseczek.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument wprowadza regulacje, zgodnie z którymi unijny cyfrowy certyfikat covidowy lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski będzie mogła uzyskać także osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski szczepionką znajdującą się na wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski. Wykaz taki prowadzi Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy. Instytut – ogłaszając taki wykaz – „będzie się kierować aktualną sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej dotyczącą uznawania innych preparatów za równoważne szczepionkom dopuszczonym do obrotu w Unii Europejskiej”.

Maseczki na studiach

Powyższa nowela przewiduje też zmiany dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa na uczelniach i w innych niż uczelnia podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów. W myśl zmienionego rozporządzenia zakrywanie ust i nosa na uczelni i w podmiocie prowadzącym kształcenie doktorantów lub studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia jest obowiązkowe, chyba że inaczej zdecyduje rektor albo kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów, studia podyplomowe lub inne formy kształcenia.

Bez maseczki na egzaminach

  • Z kolei zakrywanie ust i nosa maseczką nie obowiązuje zdających i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu:
  • egzaminu ósmoklasisty,
  • egzaminu maturalnego,
  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego
  • konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Warunkiem jest zachowanie w trakcie egzaminu lub konkursu odległości co najmniej 1,5 metra między poszczególnymi osobami.

źródło: Politykazdrowotna.com