Nowe świadczenia poza ryczałtem

 2 minuty

zakażenia opieka

Do konsultacji przekazano rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania – informuje Medexpress.pl.

Co zakłada nowelizowane rozporządzenie?

Aktualny wykaz świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, ale poza tzw. ryczałtem systemu zabezpieczenia, wymaga poszerzenia o kolejne świadczenia, co umożliwi wprowadzenie ich pozalimitowego finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W nowelizowanym rozporządzeniu proponuje się rozszerzenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i jednocześnie nie objętych ryczałtem systemu zabezpieczenia o 12 nowych pozycji.

O jakie świadczenia chodzi?

 • „37) wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne;
 • 38) leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu;
 • 39) żywienie pozajelitowe w warunkach domowych: całkowite żywienie pozajelitowe;
 • 40) wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora nerwu błędnego;
 • 41) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18–26 lat;
 • 42) leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym;
 • 43) implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej;
 • 44) endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty – dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzusznopiersiowej i brzusznej, tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe;
 • 45) dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym;
 • 46) zabiegi witrektomijne;
 • 47) zabiegi związane z leczeniem jaskry;
 • 48) kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad świadczeniobiorcą z chorobą przewlekłą.”.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2023 r. Pełną treść rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl