NIA o szczepieniach przeciw grypie wykonywanych przez farmaceutów

 2 minuty

szczepienie-obowiazkowe-zawody

W związku ze zbliżającym się sezonem grypowym 2022/2023 Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej przygotowało kompendium wiedzy na temat realizacji przez farmaceutów szczepień przeciw grypie.

Z opublikowanego przez Samorząd Aptekarski dokumentu wynika, że farmaceuta może przeprowadzić badanie kwalifikacyjne osobie dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie. Samo zaś szczepienie wykonać może farmaceuta, który posiada określone kwalifikacje:

1) odbył w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskał dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia

lub

2) uzyskał specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej

lub

3) posiada co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych

albo

4) uzyskał dokument potwierdzający ukończenie szkolenia:

a) teoretycznego w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

oraz

b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, obejmującego naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia, realizowanego w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego lub uczelni prowadzącej
kształcenie na kierunku lekarskim.

Pełną treść kompendium NIA znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl