NFZ: zarządzenie w sprawie umów na wydawanie leków refundowanych

 2 minuty

kobiece dłonie na segregatorach

źródło: Rynekaptek.pl

„Zmiana zarządzenia wynika z potrzeby aktualizacji we wzorze Oświadczenia będącym załącznikiem do wniosku o zawarcie umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę, klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Narodowym Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” – wyjaśnia NFZ.

„Przedmiotowa zmiana uwarunkowana jest wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493), wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) m.in. w zakresie kompetencji organów Narodowego Funduszu Zdrowia do zawierania umów na realizację recept” – czytamy na stronie Funduszu.

Pełną treść znowelizowanego zarządzenia znajdą Państwo TUTAJ.