Najdroższy lek świata refundowany w Wielkiej Brytanii

 1 minuta

źródło: Pulsfarmacji.pl

Koszt tylko pierwszego roku leczenia 1 osoby to 290-340 tys. funtów. Leczeniem objętych będzie ok. 200 brytyjskich pacjentów, a więc – według szacunków NICE – jego finansowanie może kosztować płatnika nawet 58 mln funtów w pierwszym roku i dojść do 82 mln funtów po kolejnych 5 latach. Komisja NICE oceniła, że finansowanie terapii eculizumabem jest ekonomicznie uzasadnione, gdyż pozwala pacjentom na dodatkowe 25 lat życia w dobrej jakości. Lek daje szansę na zmianę podejścia terapeutycznego i uniknięcie schyłkowej niewydolności nerek oraz późniejszych dializ i przeszczepu organu. U dzieci śmiertelność wywołana typowym zespołem hemolityczno-mocznicowym szacuje się na 3–5 proc., natomiast u dorosłych rokowania są zdecydowanie gorsze – śmiertelność może sięgać nawet 54 proc.