MZ w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami RP

 2 minuty

szczepionka

Minister Zdrowia informuje, że począwszy od dnia 30 września 2021 r. każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który przyjął poza granicami kraju szczepienie przeciwko COVID-19 (jedną lub dwie dawki), szczepionką dopuszczoną do obrotu na terytorium UE, może zgłosić się do wybranego punktu szczepień w celu wprowadzenia do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1).

Na podstawie wprowadzonej do systemu dokumentacji poświadczającej przyjęcie szczepienia poza granicami kraju oraz po realizacji pełnego cyklu szczepienia w systemie e-Zdrowie zostanie automatycznie wygenerowany Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC), który będzie można samodzielnie pobrać i wydrukować z Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji mobilnych „mObywatel” i „mojeIKP” lub poprosić o wydrukowanie UCC z aplikacji gabinetowej podczas wizyty w punkcie szczepień.

Każdorazowo, warunkiem niezbędnym do uznania szczepienia dokonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień:

  • oryginału wraz z kopią dokumentu (certyfikat/zaświadczenie) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia;
  • tłumaczenia na język polski dokumentu o którym mowa w pkt 1 przez tłumacza przysięgłego;
  • oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego, w tym zgoda na automatyczne wygenerowanie w systemie e-Zdrowie (P1) Unijnego Certyfikatu COVID-19 po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia.

Pełną treść komunikatu MZ, podstawę prawną oraz szczegółowe informacje dotyczące technicznych aspektów prawidłowego dodania e-Karty znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Gov.pl