MZ chce systemowo zachęcać do studiowania na kierunkach medycznych

 3 minuty

specjalizacja-farmaceuty

Resort zdrowia opublikował projekt uchwały w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022-2026”.

Kierunki medyczne – system zachęt

Celem głównym polityki publicznej MZ pod nazwą „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022-2026”, zwana dalej „Systemem zachęt” jest zwiększenie liczby pracowników w zawodach medycznych. Realizacja wskazanego celu miałaby nastąpić przez zwiększenie ilości osób podejmujących studia na kierunkach medycznych oraz osób rozpoczynających pracę w zawodach medycznych. Instrumentem służącym realizacji tego celu jest „System zachęt”, który jest dedykowany dla studentów podejmujących studia na kierunkach medycznych oraz absolwentów podejmujących pracę w zawodach medycznych, i którego głównym zadaniem jest zwiększenie atrakcyjności studiów medycznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Jednym z wyzwań, jakie w ramach KPO zostały zidentyfikowane dla polskiego systemu ochrony zdrowia, jest zapewnienie stałego dopływu kadry do systemu ochrony zdrowia oraz jej równomierne rozmieszczenie. Zakładane zmiany i reorganizacje systemu zdrowia są nierozerwalnie związane z kluczowym aspektem funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, czyli kadrami medycznymi i okołomedycznymi. W tym obszarze w ostatnich latach jest podejmowanych szereg wielokierunkowych działań mających na celu utrzymanie na rynku pracy optymalnej kadry, adekwatnej do zaspokojenia potrzeb społecznych na świadczenia medyczne.

System zachęt jest instrumentem służącym wykształceniu większej liczby absolwentów wszystkich głównych kierunków medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów.

Jakie formy wsparcia przewiduje system zachęt?

1) dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja – stypendia dla najlepszych studentów;

2) dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:a) stypendia dla osób podejmujących studia,
b) bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów,
c) mentoring w formie praktyk studenckich;

3) dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne – mentoring w formie profesjonalnej opieki dla osób podejmujących pracę w zawodzie.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo TUTAJ.

źródło: Gov.pl