Monitorowanie dzieci i młodzieży z niedoborami odporności

 2 minuty

objawy niedoborów odporności

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności – donosi serwis Politykazdrowotna.com.

Pierwotne i wtórne niedobory odporności

Jak wyjaśnia resort zdrowia, celem wprowadzonego programu pilotażowego jest ocena przydatności wykorzystania innowacyjnego narzędzia wielofunkcyjnego do zdalnego monitorowania stanu zdrowia dzieci i młodzieży z pierwotnymi, a także wtórnymi niedoborami odporności, w tym po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Trzy etapy pilotażu

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą:

  1. Etap organizacji (w trakcie którego minister właściwy do spraw zdrowia dokona zakupu urządzeń, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania oraz podpisze umowy z realizatorami programu pilotażowego);
  2. Etap realizacji (w trakcie którego wybrani realizatorzy programu pilotażowego będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu przekazanych w ramach programu urządzeń);
  3. Etap ewaluacji programu pilotażowego (który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym).

Wykorzystanie innowacyjnych urządzeń

Podmioty lecznicze będące realizatorami programu otrzymają od MZ innowacyjne urządzenia wielofunkcyjne, które następnie udostępnią świadczeniobiorcom. Zarówno wpływ realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu urządzenia wielofunkcyjnego do wstępnej diagnostyki jak i satysfakcja świadczeniobiorców z przeprowadzanego badania, będą w ramach ewaluacji programu pilotażowego oceniane na podstawie ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców i realizatorów programu pilotażowego, zamieszczanych na platformie DOM. Realizacja tego programu będzie wymagała wdrożenia dodatkowych funkcjonalności w ramach platformy DOM umożliwiających realizację programu pilotażowego.
Świadczeniobiorca będzie monitorowany przez okres trzech miesięcy, jednocześnie zgodnie z założeniami programu rekomendowane jest jedno pełne badanie kontrolne raz w miesiącu, w celu umożliwienia efektywnej diagnostyki.

Pełną treść projektu rozporządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Politykazdrowotna.com