MNiSW chce, by kształcenie zawodów medycznych było bardziej praktyczne

 3 minuty

specjalizacja-farmaceuty

Do konsultacji publicznych trafiło rozporządzenie Ministra Nauki, które zakłada, że studia pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne mogą być prowadzone wyłącznie jako studia o profilu praktycznym. Obecnie uczelnie może prowadzić takie kształcenie jako studia o profilu praktycznym lub ogólnoakademickim.

Co zawiera rozporządzenie?

Projekt rozporządzenia ministra nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego do konsultacji społecznych został skierowany 3 czerwca br.

Zaproponowano w nim, aby studia pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne mogły być prowadzone wyłącznie jako studia o profilu praktycznym (są to studia ściśle związane z praktycznym wykorzystaniem umiejętności i wiedzy wyniesionej z zajęć – PAP).

Obecnie uczelnia ustalając program ma możliwość wyboru profilu tych studiów, co oznacza, że może je prowadzić zarówno jako studia o profilu praktycznym, jak i studia o profilu ogólnoakademickim (są to studia ściśle związane z działalnością naukową danej uczelni – PAP).

Ocena skutków regulacji

Praktyki zawodowe mają odbywać się w pracowni ultrasonograficznej, szpitalnym oddziale ratunkowym, zakładzie medycyny sądowej lub prosektorium szpitalnym oraz oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii z blokiem operacyjnym.

„Projektowane rozwiązanie zakłada ukierunkowanie zajęć na kształtowanie umiejętności praktycznych, co stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku pracy” – podkreślono w ocenie skutków regulacji.

W projekcie uszczegółowiony i rozszerzony został także wykaz efektów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego.

Zmiany miałyby wejść w życie od początku roku akademickiego 2024/2025. „Zatem rok akademicki 2023/2024 jest ostatnim rokiem, w którym kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej oraz ratownika medycznego rozpoczęło się na dotychczasowych zasadach i będzie na tych zasadach kontynuowane do zakończenia rozpoczętego cyklu kształcenia” – zaznaczono w opisie projektu. (PAP)

źródło: PAP