Katolicki głos w debacie o homeopatii na SUM

 2 minuty

studia podyplomowe homeopatia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

źródło: KSLP

– Przypominamy, że homeopatia nie jest wiedzą medyczną, a skuteczność leczenia homeopatycznego nie została potwierdzona w żadnym z badań przeprowadzonych w oparciu o Evidence Based Medicine. Brak także naukowych podstaw teoretycznych homeopatii” – stwierdziła prezes OŚ KSLP dr n. med. Elżbieta Kortyczko.

– Prowadzenie przez publiczną uczelnię studiów podyplomowych dotyczących zagadnień nieuznawanych w świetle aktualnej wiedzy medycznej za naukowe jest działaniem wysoce nieetycznym i niebezpiecznym – uważa dr Kortyczko.

– Lekarz lub farmaceuta stosujący homeopatię może wprowadzać w błąd osoby poddające się leczeniu, które z reguły kojarzą działania lekarza i farmaceuty ze stosowaniem metod naukowo potwierdzonych – dodaje szefowa śląskiego oddziału Sotwarzyszenia.

„Medycyna niekonwencjonalna, w tym homeopatia, może być potencjalnie szkodliwa, gdyż osoby chore, decydując się na stosowanie homeopatii i innych niekonwencjonalnych metod leczenia, tracą czas, a tym samym i szansę na podjęcie odpowiedniej diagnostyki i leczenia o udowodnionej naukowo skuteczności” – głosi stanowisko OŚ KSLP.

Stowarzyszenie zażądało „zaprzestania podważania autorytetu lekarza i farmaceuty oraz deprecjonowania bliskiej naszym sercom uczelni medycznej”.