Już 7365 medyków skorzystało z pomocy psychologicznej w ramach programu MZ

 2 minuty

wsprcie-psychologiczne-medycy

Uruchomiony przez resort zdrowia program wsparcia psychologicznego kadry medycznej finansowany przez UE oferuje bezpłatne wizyty i konsultacje ze specjalistami z zakresu psychologii i psychoterapii, które dostępne są dla każdego przedstawiciela kadry medycznej i studentów studiów medycznych, na terenie całego kraju. Dodatkową formą wsparcia są materiały dydaktyczne, poradniki, wywiady ze specjalistami zdrowia psychicznego, które są udostępnione na platformie dla zarejestrowanych użytkowników.

Kto już skorzystał z pomocy?

Do 27 listopada br. z pomocy skorzystało już 7365 uprawionych osób. Program uruchomiony przez MZ finansowany jest przez Unię Europejską. Analiza profili zawodowych osób, które skorzystały z konsultacji wskazuje, że 20% to lekarze, 18% studenci kierunków medycznych, 17% pielęgniarki, 15% ratownicy medyczni, 9% fizjoterapeuci, 6% położne, 5% farmaceuci, 3% lekarze dentyści, po 1% technicy farmacji, diagności laboratoryjni. Z pomocy w ramach programu można skorzystać do 14 grudnia.

Jak skorzystać z pomocy?

Każdy pracownik medyczny, niezależnie od stażu i typu wykonywanego zawodu medycznego oraz studenci medycyny mogą bezpłatnie skorzystać m.in. z bezpośredniej pomocy w formie porad psychologicznych. Każdy potrzebujący ma prawo odbyć 4 spotkania indywidualne ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego. W ramach programu pomocy udziela 100 specjalistów z zakresu:

  • psychologii,
  • psychologii klinicznej,
  • psychoterapii.

By skorzystać z pomocy w ramach programu konieczne jest uprzednie zarejestrowanie się na stronie https://psychologdlamedyka.pl/. Konsultacje są prowadzone w trybie zdalnym lub stacjonarnym. Bezpośrednie spotkania są dostępne w każdym mieście wojewódzkim. Mechanizm działania programu gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych pacjentów biorących udział w programie.

„Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.