Jest nowa wersja Systemu Monitorowania Zagrożeń

 2 minuty

nowy-system-monitorowania-zagrozen

Centrum eZdrowie wspólnie z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uruchomił nowy System Monitorowania Zagrożeń (SMZ2), który został uruchomiony 31 maja br.

Nowy System Monitorowania Zagrożeń

Zakres prac nad nową odsłoną systemu został wypracowany wspólnie na warsztatach z przedstawicielami środowiska medycznego, jak równie z pozostałymi użytkownikami. Nowy System Monitorowania Zagrożeń będzie rozwijany, stąd poszczególne funkcjonalności będą oddawane etapowo. W okresie przejściowym będą funkcjonowały równolegle dwa systemy – stary SMZ oraz nowy SMZ2.

Nowy System Monitorowania Zagrożeń jest dostępny po adresem: smz2.ezdrowie.gov.pl/.

Pierwszy etap – udostępnione funkcjonalności

Podstawowe funkcjonalności, jakie udostępnimy w systemie SMZ2 w pierwszym etapie,  to:

  • rejestracja formularza niepożądanego działania produktu leczniczego dla osób wykonujących zawód medyczny (NDPL1);
  • rejestracja formularza niepożądanego działania produktu leczniczego dla pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych (NDPL4).

Prace nad ustawą zbiorczą

Tymczasem trwają prace legislacyjne nad przygotowaniem ustawy zbiorczej, która pozwoli na  zmianę przepisów rejestracji pozostałych formularzy, które obecnie są obsługiwane w SMZ, tj.:

  • ZLK-1, 2, 3, 4, 5 (Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, gruźlicy, choroby przenoszoną drogą płciową, HIV, zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej);
  • ZLB-1, 2, 3 (Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, gruźlicy, HIV);
  • MZ-55 (Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę);
  • NOP-1, 2 (Zgłoszenie niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG p/gruźlicy, inny niż BCG.

Do czasu formalnego ustanowienia przepisów prawnych obsługa wyżej wymienionych formularzy pozostaje w starym systemie SMZ.

Pomoc techniczna

Pomoc techniczną w zakresie SMZ i SMZ2 można uzyskać telefoniczne pod nr 19 239  oraz mailowo pod adresem: smz-serwis@cez.gov.pl. Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Instrukcje dostępne są pod adresem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-monitorowania-zagrozen.

źródło: Urpl.gov.pl