Jak przekazać do utylizacji przeterminowane leki?

 2 minuty

aptekarz przed monitorem

Lubelska OIA opublikowała komunikat dla aptek w sprawie możliwości utylizacji produktów leczniczych, którym upłynął termin ważności, w tym leków i surowców farmaceutycznych zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 14 grudnia 2012 r. wytworzone w aptekach odpady w postaci zdjętych protokołem ze stanu apteki produktów w tym leków celem przekazania ich do utylizacji mogą zostać przekazanie do utylizacji na podstawie wytworzonej przez aptekę w elektronicznym systemie BDO (Baza Danych Odpadowych) elektronicznej karty przekazania odpadów.

Apteka, jako wytwarzający odpady, uzyskuje dostęp do systemu BDO, gdzie posiada nadany numer ewidencyjny BDO wprowadzając własny login i hasło dostępu.

W przypadku odbioru odpadów z apteki i bezpośredniego transportu do miejsca ich utylizacji (przetworzenia, spalenia) w karcie przekazania odpadów w systemie BDO wytwarzającym odpady jest apteka, transportującym jest firma świadcząca usługę transportu do spalarni, a przejmującym odpady uprawniona do tego spalarnia.

Kierownik apteki odpowiada za prawidłowe przyporządkowanie kodu odpadu do konkretnego produktu przekazywanego do utylizacji oraz za prawidłowo prowadzoną segregację produktów kierowanych do utylizacji z uwzględnieniem kodu odpadu.

Odpady w postaci leków i innych produktów ze stanu apteki przeznaczone do utylizacji należy zbierać selektywnie (oddzielnie) biorąc pod uwagę kod odpadu, zabezpieczyć (zakleić taśmą, zaplombować), oznaczyć kodem właściwym dla danej grupy produktów i przechowywać w aptece w wyznaczonym miejscu do czasu przekazania ich do utylizacji.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo TUTAJ.

źródło: Loia.pl / Rynekaptek.pl