GUS oszacował wydatki na zdrowie

 4 minuty

komisja-ue-koniec-finansowania-covid wsparcie UE

GUS opublikował informację o wydatkach na zdrowie – informuje Medexpress.pl. Dokument składa się z dwóch części: Narodowego Rachunku Zdrowia (opracowanego przez GUS w oparciu o międzynarodową metodologię, stosowaną od niemal dekady, umożliwiającą porównywanie wydatków na zdrowie w rożnych krajach UE) oraz informacji o nakładach publicznych na ochronę zdrowia w oparciu o dane Ministerstwa Zdrowia.

Narodowy Rachunek Zdrowia

„Narodowy Rachunek Zdrowia obejmuje bieżące wydatki na zdrowie, zarówno publiczne, jak i prywatne, natomiast nakłady na ochronę zdrowia opracowywane przez Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy (chodzi o ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych), odnoszą się wyłącznie do środków publicznych i nie ograniczają się jedynie do wydatków bieżących (nie obejmują wydatków samorządowych)” – tłumaczy GUS. Co wynika z tej informacji?

W zakresie Narodowego Rachunku Zdrowia, według wstępnych szacunków, wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2021 r. wyniosły 172,9 mld zł (stanowiły 6,6 proc. PKB) i były wyższe niż w 2020 r. o ok. 21 mld zł (w odniesieniu do danych wstępnych za 2020 r., które wyniosły 151,9 mld zł, czyli 6,5 proc. PKB).

Wzrosty wydatków

Wzrost wydatków zaobserwowano zarówno w przypadku wydatków publicznych, jak i wydatków prywatnych. Publiczne wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły w 2021 r. 125,5 mld zł i były o 15,7 mld zł wyższe niż w 2020 r. Również bieżące wydatki prywatne zwiększyły się o 1,1 mld zł i wyniosły w 2021 r. 13,6 mld zł. „Na wzrost wydatków bieżących na ochronę zdrowia wpływ miało m.in. zwiększenie bezpośrednich wydatków gospodarstw domowych, które wyniosły 33,8 mld zł, tj. o 4,1 mld (14 proc.) więcej niż w roku 2020” – informuje GUS.

Struktura wydatków

GUS, zgodnie z międzynarodowymi standardami przedstawiania wydatków na zdrowie, odnosi je do bieżącego PKB. I tak w 2019 roku łączne wydatki bieżące na zdrowie wynosiły 6,4 proc. PKB, rok później – 6,5 proc. zaś w 2021 roku – 6,6 proc. PKB. Analogicznie wydatki publiczne w tych latach wynosiły: 4,6 proc., 4,7 proc. i 4,8 proc. PKB.

Struktura wydatków ze względu na funkcje w 2020 roku (danych za 2021 rok w takim ujęciu jeszcze nie ma) przedstawia się następująco:

  • usługi lecznicze – 58 proc. (w roku 2019 – 58,9 proc.) w tym leczenie szpitalne – 30,9 proc. (w roku 2019 – 32,3 proc.);
  • leczenie ambulatoryjne – 24,8 proc. (w roku 2019 – 24,7 proc.);
  • artykuły medyczne, m.in. leki – 21,7 proc. (w roku 2019 – 21,8 proc.);
  • długoterminowa opieka zdrowotna – 8,3 proc. (w roku 2019 – 6,7 proc.);
  • usługi rehabilitacyjne – 4,2 proc. (w roku 2019 – 4,5 proc.).

Wniosek? W pierwszym roku pandemii nastąpił odczuwalny wzrost wydatków jedynie w obszarze opieki długoterminowej.

Nakłady publiczne na ochronę zdrowia

W drugiej części informacji GUS zamieszcza dane opracowane przez Ministerstwo Zdrowia.

„W 2021 r. nakłady na ochronę zdrowia stanowiły 6,22 proc. PKB” – czytamy (z dopiskiem, w nawiasie: PKB z roku N-2, bo ministerstwo stosuje metodologię zawartą w tzw. ustawie 7 proc. PKB na zdrowie, odnosząc wydatki bieżące do PKB sprzed dwóch lat).

„Zgodnie z ustawą budżetową na 2021 r. oraz pierwotnym planem Narodowego Funduszu Zdrowia, zaplanowano na ten rok środki w wysokości 120,5 mld zł, które w ciągu roku zostały zwiększone, a ich ostateczne wykonanie wyniosło 141,3 mld zł (w tym 23,7 mld z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych NFZ), co stanowi 6,22 proc. PKB (z roku N-2). Podkreślenia wymaga, że środki te w roku 2021 były o około 25 mld zł wyższe (21,5 proc.) od nakładów, przekazanych na ochronę zdrowia w 2020 r.” – czytamy dalej. Ten wzrost niemal w całości ochrona zdrowia zawdzięcza wydatkom z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z którego finansowana była m.in. działalność szpitali tymczasowych, zakup szczepionek i organizacja programu szczepień czy dodatki covidowe dla personelu, a także zakupy sprzętu i środków ochrony indywidualnej oraz leków.

źródło: Medexpress.pl / GUS