Gry komputerowe najskuteczniejszą metodą rehabilitacji po wylewie

 1 minuta

źródło: Rynekaptek.pl

Badaniom zostali poddani pacjenci z dysfunkcją kończyn górnych w wyniku wylewu. Naukowcy przeanalizowali również, w jaki sposób poprawiła się jakość życia pacjentów w zależności od zastosowanej metody rehabilitacji. Rezultaty badań opublikowano w czasopiśmie medycznym Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. Ich uczestnikami byli pacjenci korzystający z rehabilitacji po udarze mózgu. Zostali oni podzieleni na dwie grupy: eksperymentalną i kontrolną. Obydwie grupy brały udział w 4-tygodniowym indywidualnym programie rehabilitacyjnym złożonym z 20 sesji trwających 30 minut dziennie, kontynuując jednocześnie codzienne standardowe zajęcia z rehabilitacji pod nadzorem pracowników służby zdrowia. Na podstawie wyników eksperymentu, naukowcy uznali, że rehabilitacja wirtualna poprzez gry wideo w połączeniu ze standardową terapią daje zdecydowanie lepsze rezultaty, niż jedynie odizolowana rehabilitacja konwencjonalna. Wśród pacjentów z grupy grającej w gry odnotowano zarówno poprawę funkcjonowania ręki, jaki i co za tym idzie ogólną poprawę jakości życia.