GIS: produkty „na kleszcze i komary” – są wyniki kontroli

 2 minuty

kleszcze-borelioza

We wrześniu br. Państwowa Inspekcja Sanitarna zakończyła kolejną ogólnopolską akcję kontroli rynku w zakresie produktów biobójczych stosowanych do odstraszania i zwalczania komarów i kleszczy (insektycydy i repelenty) – podał serwis Medexpress.pl.

Wyniki kontroli produktów biobójczych

Przeprowadzona akcja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów. W sezonie letnim wzrasta zainteresowanie społeczeństwa produktami, które zabezpieczają przed ugryzieniami komarów i kleszczy. Działania inspekcji były skierowane zarówno wobec dystrybutorów, jak i producentów i importerów, którzy wprowadzają te środki do obrotu. Kontrole obejmowały podmioty prowadzące sprzedaż stacjonarną i rynek e-commerce (platformy sprzedaży on‑line, sklepy internetowe).

W ramach akcji sanepid skontrolował 12 108 produktów biobójczych dostępnych w sprzedaży stacjonarnej i 794 w sprzedaży internetowej. Łącznie skontrolowano 53 podmioty wprowadzające środki do obrotu i 2550 podmiotów, które udostępniają je na rynku.

  • Niezgodności z obowiązującym prawem wykazało około 2% skontrolowanych produktów w sprzedaży stacjonarnej i aż 20% w sprzedaży internetowej.
  • W wielu przypadkach wykryte nieprawidłowości były eliminowane już podczas samych kontroli i nie zachodziła potrzeba prowadzenia dalszych działań.
  • W pozostałych przypadkach wydawane były decyzje administracyjne, które nakazywały wstrzymanie obrotu i/lub wycofanie z rynku niezgodnych produktów. Decyzje dotyczyły około 170 produktów biobójczych różnego pochodzenia, przy czym w części przypadków prowadzone są dalsze postępowania wyjaśniające.
  • Najwięcej wykrytych nieprawidłowości dotyczyło braku ważnego pozwolenia na obrót produktem biobójczym (30%), a także niewłaściwego oznakowania (27%).
  • Wykryte nieprawidłowości obejmowały również: przekroczenie terminu ważności, błędy w karcie charakterystyki i niewłaściwą reklamę.

źródło: Medexpress.pl