Fundusz Medyczny wesprze modernizację SOR-ów

 4 minuty

sor

750 mln zł trafi z Funduszu Medycznego do szpitalnych oddziałów ratunkowych z przeznaczeniem na modernizację – informuje serwis Medexpress.pl. SOR-y będą mogły przeznaczyć te pieniądze m.in. na pracownie diagnostyczne. Wnioski o dofinansowanie można składać od 27 lutego do końca marca br. Resort zdrowia ocenia, że z pieniędzy skorzysta 20-30 proc. oddziałów.

Dofinansowanie modernizacji SOR-ów

Wiceminister Zdrowia, Marcin Martyniak podkreślał podczas konferencji prasowej, że ogłoszony konkurs jest pierwszym z Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych Funduszu Medycznego. Minimalna alokacja środków w ramach jednego wniosku ma wynieść 2 mln zł, a maksymalna – 15 mln zł.

„Ten konkurs, który jest dedykowany wszystkim placówkom, które posiadają kontrakt z NFZ na świadczenie usług związanych ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, ma mieć wymiar w szczególności związany z budową, modernizacją i adaptacją tych oddziałów, ale nie tylko” – mówił. Beneficjenci będą mogli ubiegać się o wsparcie w zakresie wyposażenia pracowni diagnostycznych, które współpracują z SOR-ami” – dodał.

„Szacujemy, że z dofinansowania modernizacji SOR-ów ma szansę skorzystać 20 do 30 proc. polskich SOR-ów” – doprecyzował prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP.

MZ: największy problem SOR-ów to kolejki i czas oczekiwania

Minister Zdrowia, Adam Niedzielski przypomniał, że resort wdraża wiele działań optymalizacyjnych, które również mają wzmocnić szpitalne oddziały ratunkowe, ale przede wszystkim je odciążyć. Jak stwierdził, największym problemem oddziałów ratunkowych i pacjentów, którzy trafiają na SOR-y, są kolejki i czas oczekiwania na udzielenie pomocy. Dlatego resort zdrowia chce, żeby przy każdym SOR-ze była przychodnia świątecznej i nocnej opieki medycznej.

„W tej chwili, bo rozwiązanie to funkcjonuje od stycznia, mamy już takie przychodnie przy 90 proc. SOR-ów. Do końca czerwca, bo tak zdefiniowany jest obowiązek prawny, będziemy mieli takie placówki przy wszystkich SOR-ach. Dzięki temu będziemy mieli możliwość kierowania pacjenta, który nie wymaga pilnej diagnostyki i interwencji, do nocnej i świątecznej pomocy, który będzie obok i również udzieli im pomocy” – powiedział szef MZ.

Jednak choć szef resortu zdrowia mówi, że obowiązek wszedł w życie z początkiem tego roku, poradnie nocnej pomocy już od lat funkcjonują przy znakomitej większości szpitali, najczęściej przy SOR-ach. Wymusiły to zmiany wprowadzone w ramach sieci szpitali. I wtedy również, sześć lat temu, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł obiecywał pacjentom skrócenie kolejek na oddziałach ratunkowych.

Pozostałe działania optymalizacyjne

Inne działania optymalizacyjne to zablokowanie możliwości wystawiania skierowań przez lekarzy POZ na szpitalne oddziały ratunkowe a także telefoniczna platforma pierwszego kontaktu (działa od wielu miesięcy, niewiele osób z niej korzysta).

Wreszcie – kwestie finansowe. „W tej chwili jesteśmy w procesie zmiany wycen procedur. Celujemy tutaj, by nowe wyceny mogły od kolejnego półrocza zacząć funkcjonować, zwiększyć wartość finansowych środków, które są przeznaczane na SOR. Chciałbym przypomnieć, że do momentu wykonania tej nowej wyceny wprowadziliśmy przejściowe rozwiązanie w postaci korektorów, które już w tej chwili zwiększają nakłady na oddziały ratunkowe” – mówił Niedzielski.

źródło: Medexpress.pl