Farmaceuci już z ochroną prawną

 1 minuta

e-recepta-transgraniczna szkolenie

Farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni zostali objęci ochroną prawnokarną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. W życie weszła już nowelizacja ustaw Prawo farmaceutyczne oraz o zawodzie farmaceuty.

Farmaceuci i technicy objęci ochroną prawną

Weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty, które przewidują, że podczas wykonywania czynności zawodowych w aptece lub punkcie aptecznym farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Oznacza to, że groźby kierowane pod ich adresem będą ścigane z urzędu i zagrożone karą.

źródło: Farmacja Praktyczna