Farmaceuci i lekarze sadzą lasy i dbają o dobry klimat!

 5 minut

Już rosną! Cztery pierwsze lasy zasadzone w ramach akcji Zadbajmy o dobry klimat, której celem jest zalesienie jak największych obszarów w Polsce.

Zasady są proste: jedno spotkanie online z farmaceutą lub lekarzem i przedstawicielem Polpharmy to 1 m2 zasadzonego lasu. W ten sposób tradycyjne spotkania online Polpharmy zyskały inny, ekologiczny wymiar oraz nazwę – ekowizyta. 100 takich ekowizyt to blisko 250 kg CO2 mniej w powietrzu! Dzięki nim oraz wspólnemu zaangażowaniu, wraz z partnerem akcji – Fundacją Las na Zawsze, w pierwszej odsłonie akcji firma zalesiła Polskę czterema lasami w: Brzustowej (woj. kujawsko-pomorskie), Pieniężnicy i Męcikale (woj. pomorskie), oraz Żelaznym Moście na Dolnym Śląsku.

Polpharma stawia na ograniczanie wpływu swojej działalności na środowisko, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, a to wszystko przy wsparciu lekarzy i farmaceutów z całej Polski. W jaki sposób? Akcją „Zadbajmy o dobry klimat” i lasami. Ich powierzchnia docelowo równać się będzie liczbie wszystkich metrów kwadratowych lasu uzbieranych przez lekarzy i farmaceutów podczas spotkań online, zwanych ekowizytami.

Jak działa ekowizyta?
Ekowizyta to narzędzie do bezpiecznego i optymalnego kontaktu zdalnego, szczególnie w dobie pandemii. To również narzędzie ekologiczne. Każda ekowizyta to redukcja spalin, dzięki temu, że samochody przedstawicieli Polpharmy zostają w garażach oraz zmniejszenie ilości papieru – materiały drukowane zastępowane są formą cyfrową, co chroni przed niepotrzebną dla ekosystemu, wycinką lasów. Przede wszystkim jednak to nowe, bioróżnorodne lasy.

Dlaczego klimat szczególnie pokocha lasy od Polpharmy?
Rodzaj lasu dla klimatu ma znaczenie. Nie zawsze jednak wiadomo, który las będzie chronił klimat najlepiej. Bioróżnorodny i zróżnicowany wiekowo las jest najzdrowszy. A takich lasów w dobie postępujących zmian klimatycznych potrzebujemy najbardziej. Są one dużo bardziej odporne na pożary, silne wiatry, czy gradację owadów, które niewątpliwie będą czekały nas w przyszłości. Lasy, a w szczególności te z bogatą warstwą podszytu, są dodatkowo doskonałym filtrem węglowym. Aż 42% emitowanego CO2 jest właśnie zatrzymywane w ściółce leśnej. Dodając do tego właściwości obniżające temperaturę powietrza oraz zwiększające wilgotność, mamy las doskonały, który jeśli przetrwa lata, realnie wpłynie na ekosystem i samopoczucie nasze i naszych dzieci.

Takie są właśnie lasy sadzone w ramach akcji Zadbajmy o dobry klimat:

  • bioróżnorodne – Polpharma z Fundacją Las na Zawsze sadzi zróżnicowane gatunki rodzimych drzew liściastych i krzewów, w tym m.in. graby, dęby bezszypułkowe, klony, jesiony, trzmielinę pospolitą i kruszynę pospolitą, pozostawiając wolne miejsca na nowe rośliny, rozsiewane choćby przez ptaki;
  • nigdy nie ścięte – lasy nigdy nie będą ścięte na deski, dostarczając z roku na rok coraz więcej tlenu i pochłaniając coraz więcej dwutlenku węgla – 1 ha młodego lasu pochłania blisko 7 ton CO2, a 1 ha stuletniego lasu – niemal 700 ton CO2.

Więcej o akcji i kolejnych lasach na stronie www.ekowizyta.pl

Komentarz:
dr Tadeusz M. Zielonka
Koalicja Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowego Powietrza
Całe społeczeństwo musi się zaangażować w ograniczanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce i przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Szczególną rolę w tych działaniach powinny odgrywać środowiska medyczne, gdyż dotkliwe i niebezpieczne są skutki zdrowotne niszczenia środowiska. Same tylko pyły zawieszone każdego roku powodują przedwczesną śmierć blisko 50 tysięcy Polaków a także wiele chorób i problemów zdrowotnych. Każdy z nas swoim zachowaniem i swoimi wyborami może przyczynić się zarówno do ograniczenia emisji do środowiska szkodliwych substancji jak również do aktywnej poprawy stanu naszego otoczenia. Dobrym tego przykładem jest akcja Polpharmy „Ekowizyta – zadbajmy o dobry klimat”. Jedna osoba może niewiele, ale 150 tys. lekarzy i 34 tys. farmaceutów spotykając się tylko raz w roku online z przedstawicielem Polpharmy posadzi 184 tys. m2 lasu i dodatkowo spowoduje to znaczące zmniejszenie śladu węglowego dzięki rezygnacji z przyjazdu przedstawiciela i z produkcji papierowych materiałów informacyjnych itp. Każdego dnia każdy z nas może zrobić coś dobrego na rzecz środowiska. Ochrona klimatu to nasz zbiorowy obowiązek.

źródło: ZF Polpharma S.A.