Eksperci prognozują: wartość rynku wyższa niż rok wcześniej

 2 minuty

źródło: PEX PharmaSequence / Rynekaptek.pl

Rynek farmaceutyczny w sierpniu 2017 roku zanotował sprzedaż na poziomie 2,566 mld zł. Wartość sprzedaży rynku wobec sierpnia 2016 r. wzrosła o blisko 99 mln zł (+4,01%). Natomiast wobec lipca bieżącego roku sprzedaż zwiększyła się o blisko 36 mln zł (1,42%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się wartość segmentu sprzedaży odręcznej, która osiągnęła wzrost o 48,79 mln zł (+4,89%). Sprzedaż leków pełnopłatnych była wyższa o 22,37 mln zł (+3,98%), a leków refundowanych wzrosła o 26,55 mln zł (+2,98%).

Wartość poszczególnych segmentów względem poprzedniego miesiąca w większości rosła. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 36,17 mln zł (3,58%), wartość segmentu leków refundowanych była mniejsza o 2,39 mln zł (-0,26%), z kolei leków pełnopłatnych zwiększyła się o ponad 6 mln zł (+1,07%).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła 25,40% i była o 0,24 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2016r. Natomiast względem lipca br. średnia marża w aptece zwiększyła się o 2,41% (0,6 pp.). Średnia cena leku w sierpniu wyniosła 18,52 zł i była o 0,99% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z sierpnia 2016 r. wzrosła o 3,17%.

W sierpniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 672,8 mln zł, tj. o 8,9% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu 26,71% i był mniejszy o 4,02 pp. niż w analogicznym okresie 2016 roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 0,1 pp.

Według prognozy PEX PharmaSequence, sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 33 mld zł, to o 5,2% więcej niż w roku 2016. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,4 mld zł (+5,2%).