Diagności w zespole ds. badań w aptekach

 3 minuty

Resort zdrowia postanowił rozszerzyć skład zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów. W pracach zespołu będą brać udział także przedstawiciele Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych – donosi Politykazdrowotna.com.

Na stronach ministerstwa zdrowia opublikowano nowelę zarządzenia, w myśl której skład zespołu zostanie rozszerzony o przedstawicieli środowiska diagnostów laboratoryjnych.

Jak przewiduje nowela do zespołu dołączą:

  • Konsultant Krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
  • przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Kto w składzie zespołu?

Według zarządzenia o powołaniu Zespołu z października ub. roku, zespół składa się z przewodniczącego – wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, zastępcy, czyli Głównego Inspektora Farmaceutycznego Ewy Krajewskiej oraz członków takich jak: Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej, Konsultant Krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej, przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w MZ, przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii i w MZ, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w MZ, trzech przedstawicieli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, dwóch przedstawicieli uczelni medycznych, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, przedstawiciel Polskiej Federacji Szpitali, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej, dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej, przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Farmacji, przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Szpitalnych, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta.

Dotychczas w składzie zespołu nie było więc przedstawicieli środowiska diagnostów laboratoryjnych.

Jakie zadania zespołu?

Główne zadanie zespołu w MZ to stworzenie modelu usług farmacji klinicznej, określenie narzędzi do wykonywania obszarów aktywności zawodowych farmaceuty szpitalnego, określenie standardu świadczenia tych usług oraz sposobu monitorowania, w tym ewaluacji ich realizacji.

Ponadto zespół ma ustalić przedmiot i zakres zadań farmaceuty klinicznego i szpitalnego. Do zadań zespołu należy także określenie przedmiotu i zakresu niezbędnych zmian w kształceniu farmaceutów klinicznych i szpitalnych.

Zespół ma też określić kierunki i modele realizacji pilotaży, w tym wykaz badań diagnostycznych, które będzie mógł wykonywać farmaceuta.

Zespół ma zakończyć prace na jesieni tego roku i przygotować raport, z którym zapozna się Minister Zdrowia.

źródło: Politykazdrowotna.com