CeZ: od 1 stycznia 2024 r. nowe wzory karty urodzenia i karty zgonu

 2 minuty

konferencja-farmaceutyczna-nowy-lek

Od 1 stycznia przyszłego roku obowiązywały będą nowe wzory kart urodzenia, kart martwego urodzenia oraz kart zgonu – informuje Centrum e-Zdrowia, o czym donosi serwis Medexpress.pl.

Karta urodzenia i karta martwego urodzenia

Od 1 stycznia 2024 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą będą przekazywały karty urodzenia i karty martwego urodzenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego wyłącznie na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym. Oznacza to, że nie będzie już możliwości przekazywania karty urodzenia i karty martwego urodzenia do urzędu stanu cywilnego w postaci dokumentu papierowego.

W związku z powyższym E-Z przypomina o założeniu elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP oraz wyposażeniu pracowników upoważnionych do wystawiania karty urodzenia i karty martwego urodzenia w kwalifikowany podpis elektroniczny albo zapewnieniu możliwości korzystania z podpisu osobistego. Użycie podpisu osobistego z dowodu osobistego wymaga posiadania czytnika NFC.

Nie należy przekazywać karty urodzenia i karty martwego urodzenia na zewnętrznym nośniku danych. Rekomendowanym formatem sporządzanej elektronicznie karty urodzenia/karty martwego urodzenia jest format pdf.

Karta zgonu

W odniesieniu do karty zgonu wprowadzane od 1 stycznia 2024 r. zmiany dotyczą zakresu i sposobu przekazywania danych dla potrzeb urzędu stanu cywilnego oraz dla potrzeb statystyki publicznej. Karta zgonu będzie składała się z trzech części przeznaczonych:

  • do zarejestrowania zgonu;
  • dla administracji cmentarza;
  • dla potrzeb statystyki publicznej.

Karta zgonu, tak jak obecnie, będzie sporządzana przez osobę stwierdzającą zgon i wydawana w jednym egzemplarzu podmiotowi uprawnionemu do pochówku.

Niezależnie od powyższego od dnia 1 stycznia 2024 r. podmiot sporządzający kartę zgonu będzie również zobowiązany do przekazania danych zawartych w karcie zgonu w części przeznaczonej dla statystyki publicznej służbom statystyki publicznej.

źródło: Medexpress.pl