CBOS: Polacy boją się bardziej zakażenia grypą niż koronawirusem

 3 minuty

pandemia-polacy-opinie

Jak wykazały lutowe badania CBOS, 32 proc. Polaków boi się zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a 36 proc. boi się zarażenia grypą. Takich obaw w przypadku koronawirusem nie ma 67 proc., a w przypadku grypy 63 proc. – informuje Politykazdrowotna.com.

Obawy Polaków przed zakażeniem

W pierwszej połowie lutego br. zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 obawiało się 32 proc. respondentów, w tym 7 proc. podało, że bardzo się boi, a 25 proc., że trochę się boi. Obaw takich nie mało 67 proc. badanych, w tym 34 proc. podało, że ogóle się nie boi, a 33 proc, że raczej się nie boi.

W porównaniu z deklaracjami ze stycznia odsetek osób niebojących się zarażenia koronawirusem wzrósł o 6 punktów procentowych. „Tym samym – po styczniowym wzroście – deklarowane obawy powróciły do poziomu z grudnia ub.r.” – czytamy w opisie wyników badania.

Koronawirus vs. grypa

„Warto dodać, iż w kolejnych latach pandemii – mimo okresowych wahań związanych przede wszystkim z liczbą stwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 – wśród dorosłych Polaków wyraźnie widoczne jest obniżanie się poziomu obaw związanych z możliwością zarażenia się koronawirusem. W szczególności zaś warto podkreślić, iż od marca 2022 r. zarażenia koronawirusem obawia się już mniejszość dorosłych Polaków, natomiast od marca 2020 do maja 2021 r. takie obawy deklarowała wyraźna większość pytanych. Z podwyższonym poziomem obaw mieliśmy także do czynienia w grudniu 2021 r. i styczniu roku 2022” – zaznaczono.

W badaniu zapytano też respondentów o to, czy obawiają się zarażenia wirusem grypy. 36 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, w tym 6 proc. podało, że bardzo się boi, a 30 proc, że trochę się boi. Obaw takich nie ma 63 proc. badanych, w tym 29 proc. podało, że w ogóle się nie boi, a 34 proc, że raczej się nie boi.

Zarażenia oboma wirusami częściej boją się kobiety niż mężczyźni. Różnice płci w większym stopniu widoczne są w przypadku grypy niż koronawirusa. Całkowity brak obaw w przypadku obu wirusów częściej deklarują mężczyźni niż kobiety.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono 6-19 lutego 2023 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 982 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 58,4 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 25,9 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 15,7 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI).

źródło: Politykazdrowotna.com