Będzie więcej świadczeń w POZ

 2 minuty

ewus

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – informuje Medexpress.pl.

Planowane zmiany

Wprowadzane w projektowanym rozporządzeniu zmiany mają na celu:

  1. umożliwienie lekarzom POZ wystawiania skierowania na Immunoglobuliny E całkowite (IgE) oraz Immunoglobuliny E swoiste (IgE) przy objawach wskazujących na występowanie alergii oraz tomografii komputerowej tętnic wieńcowych przy wskazaniach do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca;
  2. umożliwienie lekarzom udzielającym świadczeń z zakresu NiŚOZ diagnozowanie stanu zdrowia świadczeniobiorców i ustalanie terapii, w oparciu o wyniki badań diagnostycznych;
  3. objęcie kompleksowymi świadczeniami opieki koordynowanej lekarza POZ z zakresu diabetologii świadczeniobiorców, u których zdiagnozowano stan przedcukrzycowy;
  4. objęcie kompleksowymi świadczeniami opieki koordynowanej lekarza POZ z zakresu endokrynologii świadczeniobiorców, u których zdiagnozowano nadczynność tarczycy;
  5. umożliwienie lekarzom POZ kompleksowego udzielania świadczeń świadczeniobiorcom z przewlekłą chorobą nerek, w tym wczesnego diagnozowania choroby, ustalania terapii lub, w przypadku świadczeniobiorców, u których zdiagnozowano zaawansowane stadia choroby, kierowanie ich na leczenie specjalistyczne;
  6. udostępnianie konsultacji specjalistycznych w przypadku świadczeniobiorców poniżej 18. roku życia korzystających ze świadczeń opieki koordynowanej.

Przewidywany efekt

Efektem przedmiotowych zmian będzie zwiększenie dostępności do świadczeń na etapie podstawowej opieki zdrowotnej. Oznacza to, że dzięki poszerzeniu katalogu świadczeń, świadczeniobiorcy uzyskają dostęp do tych świadczeń już na etapie świadczeń udzielanych przez lekarza POZ, bez konieczności oczekiwania na ich realizację u lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). W przypadku zdiagnozowania rozpoznania chorobowego lekarz POZ skieruje świadczeniobiorcę do właściwego lekarza specjalisty. Powyższe pozwoli na szybsze ustalenie właściwej terapii. Dodatkowym efektem w zakresie NiŚOZ będzie odciążenie szpitalnych oddziałów ratunkowych i izby przyjęć.

źródło: Medexpress.pl