Apteki mają się zmieniać codziennie

 1 minuta

godziny otwarcia aptek

Zdaniem przedstawicieli WOIA, jest to najlepsze rozwiązanie, które odpowiada potrzebom mieszkańców i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom aptekarzy. Propozycja nowego harmonogramu pracy aptek wzbudziła jednak kontrowersje. Kiedy wiosną br. starostwo ustalało harmonogram, część aptekarzy odmówiła pełnienia dyżurów. Właściciele 7 z 14 kościańskich aptek stwierdzili, że nie mają warunków do realizacji powierzonego im zadania. Starosta Kościana powoływał się wówczas na przepisy prawa farmaceutycznego, które nakładają na apteki obowiązek pełnienia dyżurów w nocy, niedziele, święta i pozostałe dni wolne od pracy. W razie niewywiązywania się z niego, aptece grozi cofnięcie koncesji na sprzedaż leków. Postawą farmaceutów zbulwersowani są mieszkańcy Kościana. Zagrozili nawet, że przestaną kupować leki w kościańskich placówkach. Aptekarze z kolei przekonywali, że pełnienie nocnych i świątecznych dyżurów jest nierentowne. Ostatecznie apteki zaczęły pełnić dyżury według harmonogramu ustalonego przez starostwo.