AOTMiT: jest wyrok w sprawie przeglądów lekowych

 3 minuty

przeglady-lekowe-nie-beda-swiadczeniem2

Po długiej weryfikacji wyników pilotażu przeglądów lekowych Rada Przejrzystości uznała, że nie będą one świadczeniem gwarantowanym – poinformował „Puls Medycyny”. Decyzja może się zmienić, gdy zostaną doprecyzowane kryteria kwalifikacji pacjentów oraz warunki realizacji przeglądów.

Przeglądy lekowe nie będą świadczeniem gwarantowanym

W Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pojawiło się stanowisko Rady Przejrzystości z 11 grudnia 2023 r. w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Opieka farmaceutyczna” jako świadczenia gwarantowanego. Farmaceuci długo czekali na werdykt AOTMiT w tej sprawie.

Niestety, Rada Przejrzystości uznała za niezasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Opieka Farmaceutyczna”, czyli przeglądów lekowych, jako świadczenia gwarantowanego. W ocenie Rady możliwe byłoby rozważenie kwalifikacji tego świadczenia jako gwarantowanego po doprecyzowaniu kryteriów kwalifikacji pacjentów, którzy mieliby skorzystać ze świadczenia, a także warunków realizacji świadczenia.

Podstawę podjęcia prac stanowiło zlecenie Ministra Zdrowia z 24 kwietnia 2023 r. dotyczące zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego przeglądów lekowych z uwzględnieniem aspektu finansowania. Minister skierował zlecenie do AOTMiT na podstawie wyników pilotażu przeglądów lekowych, który prowadzony był od kwietnia 2022 roku do czerwca 2023 r.

Zastrzeżenia AOTMiT do pilotażu przeglądów lekowych

AOTMiT pochylił się nad przeprowadzonym pilotażem i zebrał uwagi. Uznał, że:

  • brakuje danych dla znacznego odsetka pacjentów zakwalifikowanych do pilotażu,
  • brakuje uzasadnienia dla proponowanych przez autorów pilotażu wymaganych kwalifikacji farmaceutów uprawniających do przeprowadzania przeglądów lekowych,
  • analiza częstości występowania interakcji lekowych (w aneksie do raportu) ograniczona jest do leków refundowanych, większość NLPZ to leki OTC,
  • wnioskowanie odnośnie do znaczenia klinicznego przeglądów lekowych w kontekście występowania interakcji lekowych jest oparte wyłącznie na analizie liczby pacjentów, u których odnotowano interakcje.

Ponadto, jak zaznacza Rada Przejrzystości:

„Nie przeprowadzono oceny wpływu interakcji lekowych na ryzyko wystąpienia polekowych działań niepożądanych prowadzących do określonych stanów klinicznych (np. ryzyko niewydolności nerek w przypadku interakcji NLPZ z lekiem moczopędnym). Brak oceny innych wskaźników, np. liczby hospitalizacji, śmiertelności/śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Analiza wyników dla kosztów refundacji inhibitorów pompy protonowej (IPP) jest niepewna z uwagi na fakt, iż wiele leków IPP jest dostępna w postaci preparatów OTC”.

Dodatkowo wyniki pilotażu nie potwierdzają redukcji wydatków płatnika publicznego.

Pełną treść stanowiska AOTMiT znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Puls Medycyny