19 maja: Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit

 1 minuta

jelito-drazliwe

Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit (NZJ), który co roku obchodzony jest 19 maja, ma uświadamiać społeczeństwo i decydentów o problemach pacjentów dotkniętych chorobą. Na NZJ, czyli wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna choruje 10 milionów osób na całym świecie i kilkadziesiąt tysięcy Polaków.

Czym jest NZJ?

NZJ To przewlekłe choroby z okresami zaostrzeń i remisji, objawiające się silnym bólem brzucha, biegunką (nawet kilkadziesiąt wypróżnień na dobę) i krwią w stolcu, zmęczeniem, a u dzieci opóźnieniem wzrastania. Szczyt zachorowań przypada między 15. a 35. rokiem życia, a co czwarta zdiagnozowana osoba to dziecko.

Pacjenci z powodu zaostrzeń są często hospitalizowani, wielu z nich przechodzi operację usunięcia fragmentu lub całego jelita, a część także zabieg wyłonienia stomii (sztucznego odbytu na brzuchu, którym wydalana jest treść jelitowa).

źródło: Mp.pl