170 mln ludzi na świecie cierpi na WZW C

 2 minuty

źródło: Newseria

U co piątego pacjenta nieleczone zapalenie doprowadza do marskości wątroby, a nawet raka wątrobowokomórkowego. Lekarze apelują, aby wszystkie osoby z grupy ryzyka poddały się badaniom przesiewowym. Wczesna diagnoza poprawia rokowanie i zwiększa bezpieczeństwo bliskich chorego.

– Problem z HCV polega na tym, że choroba wątroby na etapie przewlekłego zapalenia praktycznie nie daje żadnych objawów klinicznych. Ci chorzy nie skarżą się na żadne dolegliwości. Ich życie wygląda pozornie normalnie, dopóki ich wątroba jest wydolna. Poważne problemy zdrowotne zaczynają się w momencie, kiedy dochodzi do marskości – mówi dr hab. Anna Piekarska, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ze względu na początkowy brak objawów u 90% pacjentów wykrycie zakażenia jest przypadkowe. Jeżeli choroba zostanie rozpoznana dopiero na etapie marskości, leczenie jest bardzo trudne, a rokowanie niepomyślne.

– Postulujemy, by wykonywano badania przesiewowe u każdego, kto potencjalnie był narażony na zakażenie HCV. Są to wszystkie osoby, które miały przetaczaną krew przed rokiem 1993, były poddawane zabiegom medycznym lub pozamedycznym z przerwaniem ciągłości tkanek, zażywały dożylne narkotyki lub miały ryzykowne kontakty seksualne – podkreśla Piekarska.