15 lipca br. minął termin dokonania opłaty recyklingowej

 2 minuty

Krakowska OIA przypomina, że 15 lipca br. minął termin dokonania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego za drugi kwartał 2021 r. – czytamy w serwisie Rynekaptek.pl.

Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłatę należy wnieść na rachunek urzędu marszałkowskiego danego województwa. Opis przelewu: regon lub NIP płatnika, kwartał i rok za który jest wnoszona opłata.

Od 1 stycznia 2020 r. opłata recyklingowa jest rozliczana raz na kwartał – do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Przed tym terminem była rozliczana raz w roku. Obowiązek opłaty recyklingowej, również na apteki, wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedsiębiorca prowadzący jednostki handlu detalicznego i hurtowego jest zobowiązany pobierać opłatę recyklingową od nabywającego w zakresie wszystkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego – tj. toreb lekkich i toreb pozostałych (art. 40a). Nadal wyłączone spod obowiązku opłat recyklingowych pozostają, jedynie lekkie torby do pakowania żywności sprzedawanej na wagę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej, opłata wynosi 20 groszy za każdą torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

źródło: Rynekaptek.pl