Pilotaż centralnej e-rejestracji będzie obejmował kardiologię, mammografię i cytologię

 4 minuty

pomoc-medyczna-weekend-swieto-noc

Wiceminister Zdrowia, Wojciech Konieczny przekazał, że pilotaż centralnej e-rejestracji będzie obejmował kardiologię, mammografię i cytologię. Projekt rozporządzenia został w środę skierowany do konsultacji publicznych. Przygotowanie i jego realizacja potrwa od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 31 marca 2025 r.

Wdrożenie centralnej e-rejestracji wymaga istotnych zmian

W środę 22 maja br. sejmowa Komisja Zdrowia zajęła się rozpatrzeniem informacji MZ dotyczącej „podjętych od 13 grudnia 2023 r. działań związanych z uruchomieniem e-rejestracji do lekarzy”.

Wojciech Konieczny podkreślił, że wdrożenie centralnej e-rejestracji wymaga istotnych zmian na poziomie ustawowym, a także przegotowania podmiotów leczniczych do jego wdrożenia w zakresie organizacji pracy oraz wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych. „Żeby system dobrze działał, musimy mieć pewność, że odbiorcy tego systemu są na to gotowi” – dodał.

Wiceminister przekazał, że od grudnia 2023 r. zespół merytoryczny składający się z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia oraz NFZ rozpoczął intensywne prace na opracowaniem docelowej koncepcji centralnej e-rejestracji oraz rozpoczął przygotowania warunków technicznych do rozwiązań IT. W lutym zostały opracowane założenia i na ich podstawie były kontynuowane prace. Zaowocowały one powstaniem opublikowanego w środę projektu rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych

Dwa etapy wdrożenia centralnej e-rejestracji

Konieczny wyjaśnił, że koncepcja zakłada wdrożenie centralnej e-rejestracji w dwóch etapach. Od przełomu czerwca i lipca 2024 r. do marca 2025 r. będzie trwał etap pilotażu – dobrowolny dla podmiotów leczniczych. „Od kwietnia 2025 r. wdrożenie systemowe, ustawowe, obowiązkowe dla podmiotów leczniczych dla wybranych zakresów świadczeń zdrowych” – wyjaśnił. Dodał, że kolejne świadczenia zdrowotne będą dodawane sukcesywnie na mocy rozporządzeń MZ.

Wiceminister przypomniał, że zakres pilotażu będzie obejmował kariologię, mammografię i cytologię. „Wnioski z pilotażu będą kluczowe dla realizacji przedsięwzięcia” – dodał.

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych opublikowano w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Pilotaż ma pomóc w ocenie działania e-rejestracji.

Możliwości e-rejestracji

E-rejestracja daje m.in. możliwość samodzielnego wyszukiwania przez pacjenta dostępnych terminów udzielania wybranych świadczeń opieki zdrowotnej – np. wizyt czy badań lekarskich, a także przydzielania pacjentowi terminów u lekarza i prowadzenie centralnego wykazu oczekujących.

Program pilotażowy obejmie świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii, profilaktyki raka szyjki macicy w zakresie etapu podstawowego i profilaktyki raka piersi w zakresie etapu podstawowego. Jak uzasadniono, są to „obszary priorytetowe dla polityki zdrowotnej ze względu na charakter i wagę świadczeń, a także ze względu na możliwości weryfikacji procesu zapisywania na terminy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej”.

  • W projektowanym rozporządzeniu określono szczegółowy sposób dokonywania centralnego zgłoszenia i przydzielania pacjentowi terminu np. badania czy porady lekarskiej, jego zmiany, a także szczegółowy sposób powiadamiania o przydzieleniu mu terminu wizyty.
  • Zaproponowano, aby termin przydzielany był pacjentowi w momencie dokonania przez niego zgłoszenia, co wiązać się będzie z jego umieszczeniem w harmonogramie przyjęć. Jeżeli przydzielenie terminu nie będzie możliwe w okresie co najmniej 40 dni od dnia zgłoszenia ze względu na brak dostępnych wolnych terminów, pacjent zostanie umieszczony w centralnym wykazie oczekujących; otrzyma równocześnie informację o prognozowanym terminie udzielenia świadczenia.
  • Do lekarza będzie się można zgłosić za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, osobiście, telefonicznie lub elektronicznie.
  • Pilotaż podzielono na dwie fazy. Pierwszą stanowić będzie etap przygotowania i realizacji programu pilotażowego, drugą – etap ewaluacji.
  • Etap przygotowania i realizacji programu pilotażowego potrwa od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 31 marca 2025 r. Etap ewaluacji programu pilotażowego – od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.

Nabór placówek do programu pilotażowego będzie prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń. (PAP)

źródło: PAP