Od lipca br. zmiana w kategoryzacji opatrunków specjalistycznych

 2 minuty

opatrunek

Ministerstwo Zdrowia planuje przyjęcie od 1 lipca br. nowej kategoryzacji opatrunków specjalistycznych dostępnych w aptece na receptę, co doprowadzi do wyróżnienia 30 grup limitowych – wynika z projektu nowej listy refundacyjnej. Szacowane oszczędności dla polskich pacjentów wzrosną o prawie 20 proc. w porównaniu z aktualnym wykazem i wyniosą ok. 7,96 mln zł rocznie – wylicza serwis Pulsmedycyny.pl.

Obecna kategoryzacja opatrunków

Lipcowa lista refundacyjnej zawiera między innymi zmiany w kategoryzacji opatrunków specjalistycznych. Obecnie opatrunki specjalistyczne skategoryzowane są w 14 grupach limitowych. Konsekwencją rozszerzenia grup limitowych będzie precyzyjne klasyfikowanie poszczególnych produktów pod względem technologicznym.

Nowa klasyfikacja opatrunków opiera się na określeniu stanu mikrobiologicznego rany, stopnia wysięku oraz zróżnicowania opatrunków pod względem technologicznym.

Zmiany wprowadzone przez MZ

„Zaimplementowanie przedmiotowej zmiany spowoduje znaczny spadek dopłat pacjentów do refundowanych opatrunków specjalistycznych w porównaniu z dotychczas obowiązującym podziałem. Szacowane oszczędności dla polskich pacjentów wzrosną o prawie 20% w porównaniu do aktualnego scenariusza i wyniosą ok. 7,96 mln zł rocznie” – podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Jak informuje resort, koordynacja wielopłaszczyznowych działań wprowadzających nową kategoryzację opatrunków specjalistycznych stanowiła ogromne wyzwanie, wymagała bowiem wszczęcia 477 postępowań administracyjnych w zakresie zmian obowiązujących dotychczas decyzji refundacyjnych.

źródło: Pulsmedycyny.pl