101 aptek złożyło już wnioski do NFZ o przystąpienie do pilotażu tabletki „dzień po”

 4 minuty

obnizna-odpornosc-psychiczna

Jak donosi serwis Politykazdrowotna.com, do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło dotąd 101 wniosków o przystąpienie do programu pilotażowego dotyczącego antykoncepcji awaryjnej. Nie brakuje jednak pytań i wątpliwości dotyczących kwestii formalnych.

Pilotaż usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego

Jak poinformowała Iwona Kasprzak, Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami w NFZ, 101 aptek złożyło wnioski o przystąpienie do programu pilotażowego usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego. Oddział Funduszu ma 7 dni od momentu wpływu wniosku na dokonanie weryfikacji. Wtedy też ustala on z wnioskodawcą kwotę zobowiązania na dany okres rozliczeniowy. Po jej ustaleniu, umowa zostaje zawarta niezwłocznie.

Oznacza to, że już w przyszłym tygodniu możemy się spodziewać się, że pierwsze apteki podpiszą umowy i zaczną wypisywać pierwsze recepty farmaceutyczne na tabletki antykoncepcyjne w ramach pilotażu. Przypomnijmy, że farmaceuci już teraz mają taką możliwość. Jeśli jednak usługa ta zostanie zrealizowana w ramach programu pilotażowego, NFZ zapłaci za nią. Również, jeśli po wywiadzie, farmaceuta zdecyduje się nie wystawić recepty na antykoncepcję awaryjną.

Czym jest usługa świadczona przez farmaceutów w ramach pilotażu?

Od momentu publikacji projektu rozporządzenia nie ustają wątpliwości co do rodzaj usługi, jaką farmaceuci, którzy przystąpią do pilotażu, będą świadczyć. Ministerstwo w jego treści nie określiło wprost, czy jest to świadczenie zdrowotne, dając w tym zakresie swobodę farmaceutą do interpretacji.

„Prowadzimy opiekę nad pacjentem, który w rozporządzeniu jest definiowany jako osoba, której udzielane jest świadczenie zdrowotne. A więc mamy osobę, której udzielamy świadczenie, ale to nie jest świadczenie. Mamy sprawdzić dostęp do świadczenia zdrowotnego takiego pacjenta, ale to nie jest świadczenie. Mamy to przeprowadzić w warunkach takich, jak opieka farmaceutyczna, a więc z zachowaniem wszystkich wymogów dotyczących np. intymności, ale to nie jest opieka farmaceutyczna. Naszym zdaniem i tego zdania nie zmienimy – jest to świadczenie zdrowotne” – uważa Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Marek Tomków. Dodaje, że inne zawody medyczne także wsparły NRA w tym stanowisku.

Czy niepełnoletni muszą mieć zgodę rodzica, aby kupić tabletkę „dzień po” w ramach pilotażu?

Określenie, jakim rodzajem usługi medycznej są zapisane w rozporządzeniu czynności, jest szczególnie istotne z punktu widzenia sprzedaży antykoncepcji awaryjnej osobom poniżej 18. roku życia.

„[…] jedyny punkt sporny, jaki istnieje pomiędzy nami (NIA – red.) a ministerstwem, to jest zgoda na sprzedaż (antykoncepcji awaryjnej – red.) osobom pełnoletnim. Ministerstwo Zdrowia powiedziało, że zostawia tę decyzję farmaceutom. My uważamy, że w przypadku osób niepełnoletnich taka zgoda powinna być” – mówi Marek Tomków.

Dodaje, że jeśli świadczoną w ramach pilotażu usługę uznajemy za opiekę farmaceutyczną, to jest ona świadczeniem zdrowotnym. Natomiast, żeby udzielić świadczenie zdrowotne osobie w wieku 15 lat, niezbędna jest zgoda opiekuna prawnego. Jeśli chodzi o 16- i 17-latki występuje obowiązek zgody równoległej, czyli z jednej strony opiekuna prawnego, a z drugiej samej pacjentki.

źródło: Politykazdrowotna.com