URPL: decyzje w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych (grudzień 2022)

 1 minuta

nia-nowe-dokumenty

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym. Aktualne zestawienie przedstawia decyzje wydane w grudniu 2022 r.

Dokumenty do pobrania

źródło: Nia.org.pl