Nowe warunki wystawiania recept na środki odurzające i psychotropowe

 3 minuty

e-skierowania

Recepta na środki odurzające i psychotropowe może być wystawiona bez badania pacjenta, jeśli od ostatniego zbadania pacjenta upłynęło nie więcej, niż trzy miesiące. Przepisanie recept na te środki ma poprzedzić m.in. weryfikacja w elektronicznej bazie zasobów o zdarzeniach medycznych – przewiduje rozporządzenie MZ opublikowane w Dzienniku Ustaw, o którym informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe – zmiana warunków

Recepta na środki odurzające i psychotropowe może być wystawiona bez badania pacjenta, jeśli od ostatniego zbadania pacjenta upłynęło nie więcej, niż trzy miesiące. Przepisanie recept na te środki ma poprzedzić m.in. weryfikacja w elektronicznej bazie zasobów o zdarzeniach medycznych – przewiduje rozporządzenie MZ opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje przewiduje, że na preparaty zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe można wystawić do trzech recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania.

Jakie zmiany wnoszą nowe przepisy?

Znowelizowane przepisy doprecyzowują, że recepta na preparat zawierający środek odurzający, substancję psychotropową lub prekursor kategorii 1 (substancje chemiczne posiadające potencjalne zastosowanie przy produkcji narkotyków) jest wystawiana po uprzednim dokonaniu przez osobę wystawiającą receptę weryfikacji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych lub po zebraniu wywiadu od pacjenta, że ilość i rodzaj produktów leczniczych przepisanych pacjentowi na receptach wystawionych i zrealizowanych nie jest wystarczająca dla prawidłowego prowadzenia farmakoterapii.

W nowelizacji wskazano też, że recepta na środki odurzające i psychotropowe może być wystawiona bez badania pacjenta tylko wtedy, jeśli od ostatniego zbadania pacjenta upłynęło nie więcej niż 3 miesiące. Przepisów tych nie stosuje się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, którego pacjent wybrał przez złożenie deklaracji.

Znowelizowane przepisy przewidują też, że w przypadku wystawienia recepty na preparat zawierający środek odurzający, substancję psychotropową lub prekursor kategorii 1 w okresie stosowania tego preparatu, jego odpowiednika albo zamiennika, w dokumentacji medycznej opisuje się również przebieg weryfikacji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych lub po zebraniu wywiadu od pacjenta.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Politykazdrowotna.com