NFZ sfinansuje dwie wizyty tygodniowo w domu pacjenta w ramach opieki paliatywnej

 1 minuta

uzdrowiska

Do opiniowania został skierowany projekt Narodowego Funduszu Zdrowia, który przewiduje finansowanie porad domowych w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej – informuje Politykazdrowotna.com. Przepisy miałyby zacząć obowiązywać już od kwietnia br.

Porada w domu świadczeniobiorcy

Chodzi o projekt nowelizacji zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Fundusz proponuje w nim wprowadzenie nowego produktu rozliczeniowego: „porada w domu świadczeniobiorcy” w zakresie poradni medycyny paliatywnej.

Poza świadczeniami udzielonymi na miejscu w poradni, świadczeniodawcy będą mogli wykonać do 2 wizyt w tygodniu w domu pacjenta.

Cel nowelizacji

Celem tej zmiany jest spowodowanie wzrostu dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, poprzez zachęcenie świadczeniodawców do podjęcia się realizacji tego zakresu świadczeń oraz tworzenia nowych podmiotów – można przeczytać w uzasadnieniu.
Zgodnie z projektem, nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 kwietnia br. Uwagi do projektowanego zarządzenia można zgłaszać do 24 lutego br.

źródło: Politykazdrowotna.com