Rak jelita grubego: uczeni ocenili znaczenie kolonoskopii

 3 minuty

kolonoskopia

Polscy badacze wspólnie z naukowcami z Norwegii, Szwecji i Holandii ocenili wpływ kolonoskopii przesiewowej na redukcję zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego – donosi serwis Medexpress.pl. Wnioski są jednoznaczne – badaniu zawdzięczamy istotną redukcję ryzyka zachorowania na ten rodzaj nowotworu.

Badanie wpływu kolonoskopii przesiewowej

Na łamach czasopisma „New England Journal of Medicine” ukazały się wyniki prowadzonego w 4 krajach badania NORDICC, w którym kluczową rolę odegrali badacze z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod kierownictwem prof. Michała Kamińskiego.

Jest to pierwsze na świecie randomizowane badanie oceniające wpływ kolonoskopii przesiewowej na ryzyko zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego. Dotychczasowe dowody naukowe oceniające wielkość redukcji ryzyka zachorowania i zgonu na raka jelita grubego po kolonoskopii przesiewowej były uzyskane w badaniach obserwacyjnych.

10 lat, 85 tys. uczestników

Badanie NORDICC (Northern European Initiative on Colorectal Cancer) było przeprowadzone w 4 krajach: Norwegii, Szwecji, Holandii, Polsce. Do analizy włączono niemal 85 tysięcy osób.

Po 10 latach obserwacji całej zaproszonej na badania populacji (analiza intention to treat), zaobserwowano istotną 18% redukcję ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, zaś redukcja zgonu z powodu tego nowotworu wynosiła 10% (wynik nieistotny statystycznie).

Odsetek osób, które wykonały kolonoskopię przesiewową po otrzymaniu pisemnego zaproszenia wynosił 42%. W analizie uwzględniającej tylko osoby, które wykonały kolonoskopię po pisemnym zaproszeniu (analiza per protocol) redukcja ryzyka zachorowania na raka jelita grubego wynosiła 31%, zaś redukcja zgonu z tego powodu – 50% (obie wartości istotne statystycznie).

Wnioski

Publikacja sugeruje, że aby podnieść efektywność przesiewowej kolonoskopii, należałoby znacząco zwiększyć zgłaszalność zapraszanych pacjentów. Rozwiązaniem mogłoby być też wprowadzenie do badań przesiewowych mniej inwazyjnych metod, np. testu na krew utajoną w stolcu i wykonywanie kolonoskopii dopiero po nieprawidłowym wyniku tego testu.

W świetle dotychczasowych dowodów, najważniejsze wnioski z badania NORDICC są następujące:

  1. Redukcja zachorowalności (31%) i ryzyka zgonu (50%) z powodu raka jelita grubego po kolonoskopii przesiewowej jest mniejsza niż szacowano dotychczas na podstawie badań obserwacyjnych.
  2. Zbyt niska zgłaszalność na kolonoskopię przesiewową (42%) ogranicza jej wpływ na skuteczność w skali populacyjnej.
  3. Zgodnie z protokołem badania, końcowa analiza planowana jest po 15 latach obserwacji.

źródło: Medexpress.pl