Konkurs „Laremid”!

Konkurs rozpoczyna się 27.07.2020 r. i trwa do 28.08.2020 r.

Nagrodzonych zostanie pierwszych 160 Uczestników, którzy poprawnie wypełnią kupony konkursowe* i prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe oraz których odpowiedź zostanie wysłana do 28.08.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

*Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej dystrybuowane będą do aptek wraz z przesyłanymi pocztą egzemplarzami czerwcowo-lipcowego wydania czasopisma „Farmacja Praktyczna”.